-->
Paweł Maciej Molga - ZnanyLekarz.pl
Paweł Maciej Molga - ZnanyLekarz.pl

Akt Podziękowania

załącznik-nr-2-1-thumbOd wielu lat, jednocześnie jako założyciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Święta Monika” Spółka z o. o. w Myszkowie i lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu laryngologii, swoimi umiejętnościami zawodowymi  wspieram dzieci i młodzież przebywającą w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, niewielkiej miejscowości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, utworzonego celem realizacji obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, za co  otrzymaliśmy Akt Podziękowania od Dyrekcji Ośrodka. Młodzieży obdarowała nas licznymi pracami artystycznymi swojego autorstwa.