-->
Paweł Maciej Molga - ZnanyLekarz.pl
Paweł Maciej Molga - ZnanyLekarz.pl

Wykształcenie

2017 –
Studia podyplomowe/Medycyna ekstremalna i medycyna podróży/Wydział medyczny/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2016 –
Studia podyplomowe/Prawo medyczne/Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2011 – 2015 –
Studia doktoranckie/Wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi/lata 2011 – 2015, zakończone obroną pracy doktorskiej.
2015 –
Studia podyplomowe/Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej/Wydział medyczny Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/
2014 –
Uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu otorynolaryngologii dziecięcej
2005 –
Uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu otorynolaryngologii
2005 –
Studia podyplomowe/ Master of Business Administration/ University of Central Lancashire Great Britain, Lubelska Szkoła Biznesu/
2002 –
Studia podyplomowe/ Diploma in management/ University of Central Lancashire Great Britain, Lubelska Szkoła Biznesu/
2000 –
Studia podyplomowe/ Zarządzanie placówkami służby zdrowia/Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej/
1999 –
Uzyskanie specjalizacji pierwszego stopnia z zakresu otorynolaryngologii
1995 –
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach/ Wydział Lekarski/